Wie doet er mee met MJA-OV?

Een studie naar de mogelijkheden van uitbreiding van de MJA-NS met het OV en goederenvervoer per spoor

Wat zijn de mogelijkheden voor uitbreiding van de MJA-NS? Wat levert zo�n uitbreiding aan energiebesparing op? Deze vragen heeft SenterNovem aan CE voorgelegd. De aanleiding voor deze vragen is het overgaan van vervoersconcessies op het spoor naar andere partijen dan NS-Reizigers, waardoor de vervoersprestatie onder de MJA steeds kleiner wordt. Op basis van een aantal in de literatuur genoemde succes- en faalfactoren is gebleken dat van de vervoerssectoren het OV ( bus-, tram-, en metrovervoer) en het goederenvervoer per spoor het meest geschikt zijn om de nu bestaande MJA-NS mee uit te breiden. Vervolgens wordt voor deze sectoren/bedrijven het energiegebruik en de haalbare besparingsmaatregelen in kaart gebracht. Het energiegebruik van de genoemde OV-bedrijven komt overeen met circa 80 % van het energiegebruik van NSR, dat van het goederenvervoer per spoor met zo�n 14 % van het energiegebruik van NSR. Uit een inventarisatie blijkt dat zowel relatief als absoluut binnen een MJA behoorlijke besparingen behaald kunnen worden, door energiebesparingsmaatregelen en de inzet van duurzame energie. Voor het OV en goederenvervoer worden tot slot enkele conclusies gepresenteerd ten aanzien van de voor- en nadelen van opname in de MJA-NS. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen in het proces van uitbreiding.

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, juni 2004


Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14