Opties voor een afvalstoffenbelasting

Beleidsstudie

Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Financiën diverse opties voor een afvalstoffenbelasting geanalyseerd, die 100 miljoen euro moeten opleveren én een vergroenend effect hebben. Een belasting op restafval van huishoudens en bedrijven of een belasting op het verbranden van afval zijn vormen van afvalbelasting die de meeste milieuwinst opleveren.

Alleen een stortbelasting levert de schatkist te weinig op

De invoering van alléén een stortbelasting levert zo goed als zeker geen 100 miljoen euro op voor de schatkist en heeft een beperkt vergroenend effect. Het storttarief zou dan zo’n 75 euro per ton worden, dat stimuleert weliswaar recycling maar zal ook leiden tot ongewenst gedrag.

Belasten van restafval of verbranden meest vergroenend
Van de onderzochte maatregelen zijn een belasting op restafval van huishoudens en bedrijven of een belasting op het verbranden van afval relatief het groenst. Dit type belastingen zal gemeenten, bedrijven en huishoudens stimuleren om meer afval te scheiden waardoor meer materialen kunnen worden gerecycled. Beide opties kunnen ook worden gecombineerd met een stortbelasting. Van geen van de onderzochte opties valt echter een groot vergroenend effect te verwachten. Een belasting op afval zal er wel toe bijdragen dat er minder afval wordt gestort of verbrand Het PBL identificeerde ook enkele vrijstellingen die het vergroenend effect kunnen verbeteren. Vrijstellingen maken de belasting meestal wel complexer.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Sander de Bruyn
Geert Warringa

Den Haag, juli 2014

Opties voor een afvalstoffenbeleid

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14