Onderzoek milieumaatregelen basismetaalindustrie*

In dit rapport wordt aangegeven of de stand der techniek (BAT) volgens de binnen de Europese Unie vastgestelde BAT Reference Documents (BREF's) is toegepast door de sector basismetaalindustrie voor de stoffen waarvoor de Integrale Milieutaakstelling (IMT) voor het jaar 2000 nog niet is gerealiseerd. Het betreft de emissies naar de lucht van fluoride, fijn stof, lood, chroom, cadmium en kwik, en de emissies naar water van kwik en cadmium. Deze IMT's maken deel uit van de intentieverklaring die de sector basismetaal met de overheid is overeengekomen. Het onderzoek analyseert de bestaande knelpunten en geeft suggesties voor maatregelen om voor de knelpuntstoffen tot verdergaande reducties te komen. Uit het onderzoek blijkt dat de vijf onderzochte bedrijven (die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de emissies van de sector) voldoen aan de in de BREF's omschreven BAT. Het niet realiseren van de IMT's (ondanks toepassing van BAT) berust voor een deel op de onnauwkeurigheid van de referentiecijfers uit 1985. Voor het realiseren van de IMT-doelstellingen voor deze stoffen is een forse investering nodig (>270 M€). Vooral ten aanzien van Fluoride is het halen van de doelstelling ver weg. De resultaten van dit onderzoek dienen als input voor het contourendocument BMP-4.

Auteurs CE

Harry Croezen

, november 2003

Dit rapport is op te vragen via de website www.fo-industrie.nl/basismetaal

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14