Review of the Impact Assessment for a 2030 climate and energy policy framework

Op 22 januari 2014 publiceerde de Europese Commissie (EC) haar voorstel voor een raamwerk voor het Europese klimaat- en energiebeleid voor 2030. Dit document zal als basis dienen voor onderhandelingen over de nieuwe klimaatdoestellingen voor 2030. De European Climate Foundation vroeg CE Delft het Impact Assessment dat ten grondslag ligt aan het EC-voorstel  te evalueren. Dit Impact Assessment, waarin zeven mogelijke beleidsopties worden vergeleken met het PRIMES 2013 Referentiescenario, is geanalyseerd met betrekking tot gebruikte methodologie, meenemen van impacts, reikwijdte van scenario’s en helderheid voor beleidsmakers die over de formulering van het raamwerk voor 2030 gaan beslissen. Uit onze analyse blijkt dat het meest ambitieuze broeikasgas-reductiescenario: 45% reductie in 2030 ten opzichte van 1990, vanuit welvaart-economisch perspectief als “optimaal” kan worden beschouwd. Qua beleidsinspanningen wordt dit scenario bovendien als meest kosteneffectief beoordeeld in de context van de 2050 Low Carbon Roadmap. We menen daarom dat de Commissie er goed aan zou doen aanvullende scenario’s in hun Impact Assessment te betrekken die tot grotere emissiereducties leiden en tegelijk nog kosteneffectief zijn.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Sander de Bruyn

Delft, maart 2014

Review of the Impact Assessment for a 2030 climate and energy policy framework

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14