Roadmap naar een duurzame bio-economie in 2030

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) publiceerde op 18 december 2014 haar ‘Visie op een duurzame bio-economie in 2030’. Aan de hand van vier scenario’s, waarin de mate van globalisering en de rol van overheden en bedrijfsleven varieert, worden vier mogelijke routes naar die duurzame bio-economie verkend. Zet de energieke samenleving door? Pakken multinationals de koppositie? Wordt de EU zelfvoorzienend? Of worden op het wereldtoneel grote stappen gezet? De inzet van biomassa in 2030 hangt van veel factoren af. De dashboards geven inzicht in de verschillen tussen de vier routes van de roadmap, waarin de mate van globalisering en de rollen van publieke en private partijen variëren. Dit is een visuele samenvatting van de roadmap behorende bij het Visiedocument duurzame bio-economie 2030 van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey). De roadmap is ontwikkeld door CE Delft. Zie ook de website van de Commissie Corbey.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Anouk van Grinsven

Delft, december 2014

Samenvatting roadmap duurzame bio-economie 2030
Roadmap duurzame bio-economie 2030

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14