Eco-efficiency. Van idee tot bruikbaar concept*

Eco-efficiency – net als kernfusie een eeuwige belofte, of een concept met mogelijkheden ook op korte termijn? Het voorliggende rapport ‘Eco-efficiency, van idee tot bruikbaar concept’ geeft het antwoord, en dat luidt positief: zowel voor bedrijven als overheden en maatschappelijke organisaties valt met eco-efficiency een wereld te winnen. Maar dan moet wel worden gemikt op ambitieuze doelstellingen, en moeten stappen worden gezet die de eerste schreden op weg naar een transitie naar een duurzame samenleving zullen blijken te zijn. Het rapport bestaat uit twee delen: een literatuurstudie en een eindrapport van het project. Beide zijn apart verkrijgbaar. Het eindrapport is tot stand gekomen via sessies van een denktank met deelnemers uit het bedrijfsleven, en via een serie werkbijeenkomsten met actoren die te maken hebben met eco-efficiency. Met hen is een beeld ontstaan van de inhoud van het begrip eco-efficiency, van de plaats die eco-efficiency in bedrijfsbeleid kan innemen, van de mogelijkheden van overheden om eco-efficiency te bevorderen, en van de rollen die andere actoren in het verlengde hiervan kunnen spelen. De weerslag vindt u in de rapportage.

Auteurs CE

Martijn Blom
Frans Rooijers

Delft, december 2001

eindrapport
literatuurstudie

Dit rapport wordt verspreid door: Ministerie van VROM Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Reeksnummer: vrom FD 05120/a/01-02 14552/176

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14