Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Eén van de doelstellingen van het stimuleringsbeleid van elektrisch vervoer (EV) in Nederland is om de Nederlandse economie te versterken. Hiertoe behoort ook de mogelijkheid om met een sterke EV-sector werkgelegenheid te creëren in Nederland. In dat kader heeft CE Delft, in opdracht van RVO, een inschatting gemaakt van de werkgelegenheid in de Nederlandse EV-sector in 2020. Onze inschatting is dat de werkgelegenheid in de Nederlandse EV-sector in 2020 gelijk zal zijn aan vijf- tot negentienduizend voltijdequivalenten (VTE’s), met als middenschatting tienduizend VTE’s. Daarmee ligt de werkgelegenheid in deze sector in 2020 een factor 6 (3-12) hoger dan in 2013. Een belangrijk deel van deze werkgelegenheid wordt gecreëerd in het deelsegment ‘laadinfrastructuur en smart grids’, maar ook in andere delen van de EV-sector wordt een significante toename van de werkgelegenheid verwacht.

Auteurs CE

Huib van Essen
Arno Schroten

Delft, maart 2015

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020
Summary

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14