Investeren in lokale milieukwaliteit en ruimte

In deze studie voor het Ministerie van VROM hebben we een methodiek opgesteld om investeringen in lokale milieukwaliteit te beoordelen op kosten en baten. Investeringen die de lokale milieukwaliteit verbeteren leiden bijvoorbeeld tot baten in de zin van minder geluidgehinderde personen, minder gezondheidseffecten door luchtvervuiling en ruimte die vrijkomt voor ontwikkeling, omdat dichter op de weg of het bedrijventerrein kan worden gebouwd. De methode om kosten en baten in kaart te brengen is toegepast op een zestal risicolocaties. Voor deze locaties zijn de kosten en baten in beeld gebracht voor twee varianten: een variant waarin net voldaan wordt aan de normen (m.b.t. luchtkwaliteit, geluid, etc.) door bijvoorbeeld het selectief plaatsen van luifels, en een variant waarin een wensbeeld is geconstrueerd, bijvoorbeeld door het (deels) ondertunnelen van een snelweg om zodoende ruimte te winnen. De uitkomsten geven aan dat de kosten in veel gevallen hoger zijn dan de baten. Daartegenover staat de constatering dat ondanks de voortschrijdende kennis over de baten, nog steeds een belangrijk deel van de baten niet kan worden gewaardeerd. Daarmee is de conclusie van het onderzoek dat het er vooral om gaat hoeveel we als maatschappij over hebben voor een verdergaande verbetering van de lokale milieukwaliteit.

Delft, december 2001

Studie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14