Study on the Impacts on Low Carbon Actions and Investments of the Installations Falling under the EU Emissions Trading System (EU ETS)

Final report

Terugdringing van koolstofemissies en de koolstofprijs zijn voor de meeste bedrijven en sectoren niet het hoofdmotief geweest om in koolstofefficiënte acties te investeren. De voornaamste oorzaak was eerder de noodzaak voor bedrijven om hun energie- en grondstofkosten te verminderen en een breder strategische inzet naar duurzamere productiemethoden, als reactie op een toenemend milieubewustzijn bij stakeholders en consumenten. Toch lijkt het erop dat het EU-emissiehandelssysteem bij veel beslissingen een ondersteunende rol heeft gespeeld - vooral in de vroege fasen, met hogere werkelijke en voorspelde koolstofprijzen - zo wordt in deze studie geconcludeerd.

Het project is geleid door ICF in samenwerking met SQ Consult, CE Delft en ZEW, en is in opdracht van de Europese Commissie (DG Climate Action) uitgevoerd.

Auteurs CE

Maarten Afman
Sander de Bruyn
Dagmar Nelissen

Brussel, Europese Commissie, februari 2015

Final report

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14