Fact-finding studies in support of the development of a EU strategy for freight transport logistics

Lot 3: Introduction of a standardized carbon footprint methodology

Carbon footprinting is een methode die gebruikt kan worden om gegevens over de broeikasgasemissies van transportdiensten vast te stellen. De beschikbaarheid van dergelijke informatie wordt gezien als één manier om deze emissies te beperken en de doelmatigheid van het vervoer te verbeteren. Het bestaan van een veelheid aan normen, initiatieven en rekenprogramma’s betekent echter dat de diverse carbon footprints onderling niet vergelijkbaar zijn, waardoor het potentieel van deze beleidsmaatregel niet ten volle kan worden benut.

Om carbon footprinting te harmoniseren en de weg vrij te maken voor benchmarking van transportdiensten zijn vier beleidsopties vastgesteld. Deze opties hebben enerzijds te maken met meer uitgebreide rapportage, anderzijds met harmonisatie van de rekenmethoden onderling. Uit de studie wordt geconcludeerd dat een methodologie die uitgaat van real-world-gegevens over brandstofverbruik het beste scoort wanneer het aankomt op verbetering van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de carbon footprints, en bijgevolg ook met betrekking tot het kosten-batenplaatje ten aanzien van broeikasgasreducties. Deze optie wordt echter alleen realistisch geacht voor vrijwillige rapportages.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Huib van Essen
Anouk van Grinsven
Matthijs Otten
Arno Schroten

Delft, december 2015

Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14