Energiebesparing in verkeer op locatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert Novem het programma EBIT uit, dat gericht is op het verminderen van het energiegebruik in verkeer en vervoer. In opdracht van Novem heeft CE verschillende ontwikkelingen om het energiegebruik in verkeer en vervoer te verminderen, op een rij gezet. Het uiteindelijke doel van de studie is het realiseren van een instrument waarmee gemeenten inzicht kan worden verkregen in de effecten, kosten en implementatie van energiebesparende maatregelen in het verkeer en vervoer binnen een woonwijk. In de studie is een zevental maatregelen uitvoerig beschreven en worden aanbevelingen gedaan over de implementatie. Bij de selectie van de maatregelen is rekening gehouden met energiebesparingspotentie uitvoerbaarheid, mogelijkheden voor publiek private samenwerking en de kansen op synergie-effecten tussen de maatregelen onderling. Kenmerken en effecten op het energiegebruik van het verkeer in de woonwijk zijn samengevat in factsheets.

Delft, augustus 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14