Maatschappelijke effecten van alternatieven voor gasproductie uit het Groningenveld

In deze studie richten we ons op de vraag: wat zijn maatschappelijke voor- en nadelen van alternatieven die erop gericht zijn om de gasproductie uit het Groningenveld te verminderen?
Hierbij wordt gekeken naar de klimaatimpact, milieueffecten, voorzieningszekerheid en de gevolgen voor de overheidsfinanciën.
De onderzochte alternatieven richten zich op een vermindering van de productie uit Groningen met 10 miljard m3 per jaar. De reductie van 10 miljard m3 wordt gebruikt als casus om de alternatieven te formuleren en om de effecten in beeld te brengen. Voor een veilig niveau van gaswinning zal wellicht een grotere reductie moeten plaatsvinden.
De volgende alternatieven zijn in beschouwing genomen:
  • meer gasimport uit Rusland;
  • meer LNG-import uit Qatar;
  • meer gaswinning uit velden onder de Noordzee;
  • maatregelen om de gasconsumptie naar beneden te brengen.
We concluderen dat alleen de optie om maatregelen in te voeren om de gasconsumptie te verminderen louter positieve milieueffecten heeft. De andere opties reduceren weliswaar het risico op aardbevingen in Groningen, maar zijn ook schadelijker voor het klimaat omdat meer CO2 wordt uitgestoten.

Auteurs CE

Martijn Blom
Harry Croezen
Robert Vergeer

Delft, november 2015

Maatschappelijke effecten van alternatieven voor gasproductie uit het Groningenveld

 

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28