6 stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Warmtevraag, elektriciteit, personenvervoer en materialen

De technieken om het energiegebruik in de gebouwde omgeving klimaatneutraal te maken bestaan al. Voor een deel gaat het om het verlagen van de vraag naar warmte en kracht/licht en hergebruik van materialen, maar voor het grootste deel gaat het om gebruik van hernieuwbare energiebronnen om warmte/elektriciteit mee te maken. Die technieken bestaan, maar zijn duurder dan de huidige fossiele brandstoffen, enerzijds omdat bij gebruik van fossiele brandstoffen niet alle kosten (vervuiling) worden toegerekend, anderzijds omdat hernieuwbare bronnen nog onvoldoende zijn ontwikkeld.
Technisch is het geen probleem om de CO2-emissie tot nihil terug te brengen, het brengt echter kosten en ongemak met zich mee, die ervoor zorgen dat dat niet vanzelf gebeurt. Een gebouwde omgeving met een fors lagere CO2-emissie ontstaat dus niet vanzelf, laat staan als de gebouwde omgeving volledig klimaatneutraal moet worden.

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, december 2015

6 stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14