Ontgassingsverbod Zuid-Holland - Tussenrapportage

Gevolgen voor benodigde ontgassingcapaciteit en kegelligplaatsen

De Provincie Zuid-Holland voert per 1 januari 2016 een ontgassingsverbod in voor de binnenvaart in Zuid-Holland voor ontgassing naar de atmosfeer van meer dan 10% benzeenhoudende stoffen voor de categorieën met UN-nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295. Doel van deze studie is de gevolgen hiervan te voorspellen, met name op gebied van benodigde extra capaciteit aan ontgassingsinstallatie.
CE Delft heeft dit onderzoek uitgevoerd op basis van een eerdere publicatie over scheepsbewegingen in de tankvaart en op basis van meerdere interviews met stakeholders in de sector. Op deze manier is een beeld geschetst van de benodigde extra capaciteit aan ontgassingsinstallaties en kegelligplaatsen.

Auteurs CE

Diederik Jaspers
Matthijs Otten
Maarten t Hoen

Delft, november 2015

Ontgassingsverbod Zuid-Holland

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14