De netto CO2-emissie van hergebruik en energieproductie uit afval vergeleken

De inzet van afval voor elektriciteitsproductie kan leiden tot een hogere milieubelasting en onnodige kosten. Inzet van afval bij elektriciteitsproductie leidt tot CO2-emissiereductie in deze sector doordat het de inzet van kolen en gas voorkomt. Indien het afval echter wordt onttrokken van andere vormen van hergebruik, leidt dat tot milieuverlies op die plaats. CE heeft voor afvalhout, kippenmest, ingezameld papier en kunststof uitgezocht of dit elkaar compenseert. Uit het onderzoek komt naar voren dat de inzet van:
  • afvalhout geschikt voor herverwerking;
  • kippenmest en
  • ingezameld papier
In de energiesector tezamen maximaal een toename van de netto CO2-emissie van 2 Mton CO2 per jaar zou kunnen veroorzaken. Als al deze stromen bovendien gesubsidieerd gaan worden als groene stroom met ongeveer 16 cent per kWhe subsidie en belastingkorting dan zou dit de Nederlandse overheid nodeloos een half miljard gulden per jaar kunnen kosten. Geadviseerd wordt door CE om de REB ontheffing en andere duurzame energie stimulansen voor deze stromen niet te laten gelden. Voor kunststof is het CO2 netto resultaat van maximaal recyclen of van maximaal inzetten als brandstof vrijwel gelijk.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Harry Croezen

Delft, juli 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14