Trends ICT en Energie 2013-2030

Energiegebruik ICT in Nederland 2013, trendontwikkeling 2020 en 2030

Het energiegebruik van ICT in Nederland is in de periode 2008-2013 stabiel gebleven. Het totale elektriciteitsgebruik van ICT in Nederland was in 2013 9,4 TWh, ofwel 8% van het Nederlandse elektriciteitsgebruik. Hiervan werd driekwart, 6,9 TWh (6%) gebruikt binnen huishoudens en zakelijk. Een kwart daarvan, 2,5 TWh (2%), werd gebruikt door de ICT-sector zelf, waarbij de datacenters het grootste deel gebruiken (1,4 TWh), gevolgd door de telecombedrijven (1,0 TWh). De stijging van het energiegebruik bij datacenters is beperkt in verhouding tot de sterke groei van diensten en data. Bij telecom zien we zelfs een absolute daling van het energiegebruik, terwijl vast- en mobiel dataverkeer structureel met tientallen procenten per jaar groeiden. Het energiegebruik van ICT-apparatuur bij consumenten is in deze periode met een vijfde afgenomen door zuiniger apparaten en meer online applicaties.

De ramingen voor 2020 en 2030 zijn gedaan aan de hand van vijf megatrends die de ontwikkeling van het energiegebruik grotendeels zullen bepalen. Meer verbonden apparaten, het internet of things en meer verzameling en gebruik van data zullen zorgen voor een toename van energiegebruik. Anderzijds zullen de trends naar consolidatie in de cloud en efficiency-verbeteringen van ICT-apparatuur doorzetten, die een sterk energiebesparend effect hebben. Tot 2020 wordt per saldo een daling van het energiegebruik van ICT verwacht van 10-20% ten opzichte van 2013. Richting 2030 wordt de bandbreedte van de raming breder van een daling van 22% tot een stijging van 14%.

In het onderzoek wordt de overheid geadviseerd om door te gaan met het stimuleren van energie-efficiency, zoals door middel van de Meerjarenafspraken(MJA)-ICT. ICT-aanbieders wordt geadviseerd om bij gebruikers uitsluitend energie-efficiënte oplossingen te implementeren. Ook ICT-gebruikers worden opgeroepen te kiezen voor zuinige oplossingen en apparaten bewuster te gebruiken. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek naar de beschreven trends en naar de positieve impact van ICT-oplossingen op het energiegebruik in andere sectoren.

Auteurs CE

Maarten Afman
Thijs Scholten

Delft, februari 2016

Trends ICT en Energie 2013-2030

Meer informatie:
afman@ce.nl
015 - 2150 150

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14