Financieringsconstructies voor duurzame toepassingen

Nog veel meer dan algemeen aangenomen wordt, zijn creatieve financieringsconstructies in te zetten voor duurzame voorzieningen in de gebouwde omgeving. Lokale partijen kunnen tal van 'duurzaamheidsfondsen' aanboren voor het (voor)financieren van investeringen van milieu- en energiebesparingsmaatregelen. Met deze creatieve fondsen komen niet zelden andere financieringen, zoals subsidies en private investeringsbudgetten, binnen handbereik. Dit is het meest in het oog springende resultaat van een CE-studie naar bestaande creatieve financieringsconstructies die op lokaal niveau ingezet worden. De studie heeft zich vooral gericht op initiatieven voor de bestaande woningbouw. De mogelijkheden zijn per doelgroep op een rij gezet en beoordeeld op hun bruikbaarheid in de praktijk. Met het overzicht wil Novem de kansrijke mogelijkheden voor lokale overheden, woningbouwcorporaties en energiebedrijven op een aansprekende manier presenteren. Lagere overheden kunnen diverse bronnen van financiering aanspreken voor duurzame toepassingen, zoals 'OZB-inkomsten', de verkoopopbrengst van nutsbedrijven (of dividenduitkeringen), REB-inkomsten van energiebedrijven, gemeentelijke grondexploitatie of de koopsom van huizen. Voor omvangrijke duurzaamheidsfondsen voor een ambitieus energiebeleid springen de OZB-inkomsten en de verkoop van het eigendom in het nutsbedrijf het meest in het oog. Woningbouwcorporaties kunnen energiemaatregelen financieren zonder de totale woonlasten voor de huurder te laten toenemen. Een 'woonlastengarantie' en 'centrale inkoop van duurzame energie' passen in het beleid van corporaties om een breder pakket aan woondiensten aan te bieden tegen acceptabele woonlasten. Financiële instellingen en energiebedrijven bieden diverse leaseregelingen voor duurzame toepassingen aan. Ook kan gedacht worden aan verzekeringsproducten die het instandhouden van vastgoed, in combinatie met energiebeheer, regelen en verzekeren.

Auteurs CE

Martijn Blom

Delft, mei 2001

Studie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14