Milieu en overige effecten van een belasting op verpakkingen van dranken

In opdracht werkgroep Vergoening van het belastingstelstel II (ook wel commissie de Waard genoemd) heeft CE onderzocht hoe groot het voordeel voor het milieu zou zijn als er een belasting op verpakkingen van dranken zou worden ingevoerd. Van wijnflessen, blikjes, PET-flessen, drankenkartons en een aantal andere verpakkingen is daarvoor berekend hoeveel broeikaseffect en te storten afval de verschillende verpakkingen veroorzaken. Vooral wijnflessen, blikjes en eenmalige PET-flesjes scoren hier relatief slecht op. De meermalige PET-fles voor fris en waters en de polycarbonaat fles voor melk scoren goed. Een belasting op dit milieu-effect van een vergelijkbare hoogte als die in Denemarken pas is ingevoerd zou de totale milieubelasting van deze verpakkingen naar schatting met ongeveer 22% kunnen laten dalen. Een dergelijke belasting zou de schatkist jaarlijks ongeveer 200 mln gulden kunnen opleveren. Dit rapport is een bijlage bij het officiële eindrapport van de werkgroep ver-groening van het belastingstelsel dat 11 juli 2001 is aangeboden aan staatssecretaris Bos van Financiën.

Auteurs CE

Geert Bergsma

Delft, april 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28