External and infrastructure costs of HGVs in the EU28 in 2013

Op verzoek van Transport & Environment (T&E) heeft CE Delft een overzicht gemaakt van de externe en infrastructuurkosten van vrachtauto’s in de EU28 in 2013. In een aanvullende notitie zijn deze kosten ook vergeleken met de inkomsten uit belastingen en heffingen voor vrachtauto’s in Europa. Wij schatten de totale externe en infrastructuurkosten van vrachtauto’s in de EU28 in op € 143 (€ 119-167) miljard, waarbij infrastructuurkosten verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de kosten (ca. 40%). De totale opbrengsten uit belastingen en heffingen worden voor 2013 ingeschat op ca. € 43 miljard, zodat ca. 30% (26-36%) van de maatschappelijke kosten van vrachtauto’s worden gedekt door belastingen en heffingen. 

De schatting van externe en infrastructuurkosten zijn in deze studie gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. De data die is gebruikt voor deze studie is over het algemeen compleet en gedetailleerd, hoewel er verschillen bestaan tussen de kostencategorieën. Met name voor congestie en infrastructuurkosten ontbreken consistente Europese databestanden, waardoor deze kosten ingeschat moesten worden op basis van modelberekeningen en/of case studies. Dit resulteert uiteraard in een aanzienlijke mate van onzekerheid in deze kostenposten. 

Deze studie vormt een update van ‘Are trucks taking their toll?’, een studie die CE Delft in 2009 uitvoerde voor T&E. In die studie werden de externe en infrastructuurkosten van vrachtauto’s in Europa in 2006 ingeschat op € 144 miljard, wat vergelijkbaar is met de huidige kostenschatting voor 2013. Echter, de schattingen voor de verschillende kostencategorieën verschillen sterk tussen beide studies. Zo worden de klimaatkosten hoger ingeschat, wat het gevolg is het gebruik van een hogere CO2-prijs. De daling van het aantal verkeersslachtoffers in ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn leiden daarentegen tot aanzienlijk lagere ongevalskosten.

Auteurs CE

Arno Schroten

Delft, maart 2016

Revenues from HGV taxes and charges in the EU28 in 2013
External and infrastructure costs of HGVs in the EU28 in 2013

Voor meer informatie over deze studie kunt u terecht bij:
Arno Schroten
schroten@ce.nl

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14