Peakshaving van zon-PV met de elektrische boiler

Zon-PV (photovoltaic) is voor huishoudens anno 2016 een aantrekkelijke optie. De financiële haalbaarheid is te danken aan enerzijds de sterk gedaalde investeringskosten voor zonnepanelen, anderzijds aan de relatief hoge kWh-tarieven dankzij de salderingsregeling. Wanneer, zoals door Minister Kamp aangekondigd, de salderingsregeling gaat verdwijnen of wordt afgebouwd, zal zonder compenserende maatregelen de financiële haalbaarheid van zon-PV sterk afnemen. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor opslag van eigen opwekking in boilers ten behoeve van de warmtapwatervoorziening in huishoudens. Al met al blijkt dat het concept om een overschot aan eigen opwekking op te slaan ten behoeve van warmtapwaterproductie potentie heeft. Er zijn technische en dimensioneringsoptimalisaties mogelijk.

Auteurs CE

Maarten Afman

Utrecht, april 2016

Peakshaving van zon-PV met de elektrische boiler

Dit project is ondersteund vanuit een regeling in de Topsector Energie.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14