Historical Trends in Ship Design Efficiency

The Impact of Hull Form on Efficiency

Tegen de achtergrond van stijgende brandstofprijzen, klimaatsverandering en energiezekerheid is er groeiende belangstelling voor de brandstofefficiëntie van schepen. Dit heeft onder andere geresulteerd in wetgeving die normen stelt voor de ontwerpefficiëntie van nieuwe schepen, neergelegd in de zogenaamde Energy Efficiency Design Index (EEDI). Vanaf 2013 moet de EEDI van nieuwe schepen minimaal voldoen aan een bepaalde norm, bepaald als een procentuele efficiëntieverbetering ten opzichte van een referentiewaarde die gebaseerd is op de gemiddelde ontwerpefficiëntie van schepen die in de periode 1999-2008 in bedrijf zijn genomen. Deze procentuele verbetering zal worden verhoogd van 0% in 2013 (alle schepen even efficiënt als het gemiddelde van tussen 1999 en 2008 gebouwde schepen) naar 30% vanaf 2025.

Het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is momenteel bezig met een evaluatie van de doelstelling voor 2020. Een van de belangrijkste vragen waaraan aandacht wordt besteed is of de strengheid van de nieuwe wetgeving moeten worden aangehouden of bijgesteld. Daarbij is men ook geïnteresseerd in de algemenere vraag hoe effectief de bestaande EEDI-doelstellingen zijn als motor voor verbeteringen in ontwerpefficiëntie.

In deze studie wordt geanalyseerd welke factor of factoren in de loop der jaren hebben bijgedragen aan veranderingen in de gemiddelde ontwerpefficiëntie, en het relatieve belang daarvan.

De belangrijkste bevindingen van deze studie zijn als volgt:

  • Bij alle geanalyseerde scheepstypen valt er een duidelijk patroon in de veranderingen in gemiddelde ontwerpefficiëntie van nieuwe schepen te constateren: in de jaren 1980 nam deze fors toe, verslechterde na 1990 en nam in recente jaren weer toe.
  • Veranderingen in de ontwerpsnelheid van schepen en in het vermogen dat vereist is om de belangrijkste vorm van weerstand te overwinnen – wrijvingsweerstand – verklaren slechts een deel van de veranderingen in ontwerpefficiëntie.
  • Andere facetten van scheepsontwerp zijn historisch gezien belangrijker geweest, zoals romp-, propeller- en roer ontwerp.
  • In het verleden is brandstofefficiëntie vooral door brandstof- en vrachtprijzen aangestuurd.
  • De veranderingen in efficiëntie die de laatste jaren zijn opgetreden lijken eerder het gevolg te zijn van hoge brandstofprijzen dan nieuwe regels. De impact van de EEDI-wetgeving kan de komende jaren groter worden als gevolg van lagere brandstofprijzen en aanscherping van deze normen.

Auteurs CE

Jasper Faber
Maarten t Hoen
Robert Vergeer

Co-auteurs

John Calleya

Delft, februari 2016

Historical Trends in Ship Design Efficiency

Meer informatie: Jasper Faber    

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28