Economische kansen voor de circulaire economie in de provincie Zeeland

Aanbevelingen aan de provincie Zeeland ten behoeve van de Beleidsnota Economische Agenda 2016-2019

De SER Zeeland heeft CE Delft opdracht gegeven om de kansen van een circulaire economie voor de provincie Zeeland in kaart te brengen evenals de maatregelen en acties om de economische kansen van een circulaire economie te verzilveren. Dit advies kan gezien worden als een aanscherping en verbreding van het al uiteen gezette kader in de Kadernota Economische Agenda 2.0 van de provincie Zeeland (2016-2019). CE Delft heeft voor dit project een intensieve verkenning van (technische) mogelijkheden uitgevoerd  om in Zeeland in de chemie, de bouw, de agrofoodsector en de recreatiesector circulaire initiatieven die in de startblokken staan maar net nog een zetje nodig hebben te identificeren. Daarvoor is met veel sleutelstakeholders gesproken en is zijn per sector een aantal icoonproject verder geanalyseerd. Op basis van deze grondige analyse zijn aanbevelingen gedaan voor provinciaal beleid.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Marit van Lieshout
Sanne Nusselder
Geert Warringa

Delft, juni 2016

Economische kansen voor de circulaire economie in de provincie Zeeland

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14