Refining short-term electricity markets to enhance flexibility

Stocktaking as well as options for reform in the Pentalateral Energy Forum region

Door heel Europa is er momenteel verhitte discussie over de structuur van de elektriciteitsmarkt. Ondanks de talrijke visies op het vraagstuk komt er gaandeweg een consensus naar voren: een no-regret-beleid dat beoogt de korte-termijnmarkten flexibeler te maken. Aanjager hiervan is de steeds grotere rol van wind- en zonne-energie in de elektriciteitsvoorziening in Europese landen, met als gevolg een steeds wisselvalliger stroomaanbod. Daardoor moet de structuur van korte-termijnmarkten worden verbeterd om het systeem flexibeler te maken.

Door verbetering van de dynamiek van korte-termijnmarkten (day-ahead-, intraday- en onbalansmarkten en regelgeving m.b.t. het opheffen van onbalans) - waar aan de vraag naar flexibiliteit immers wordt voldaan - kan de prijsvorming worden verbeterd en daarmee systemflexibiliteit op efficiënte wijze tot stand worden gebracht.

Het Pentalateral Energy Forum (PLEF), waarin vertegenwoordigers uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxembourg, Nederland en Zwitserland deelnemen, bestudeert momenteel mogelijkheden om de nationale elektriciteitsmarkten flexibeler te maken. Deze studie, die op verzoek van Agora Energiewende is uitgevoerd, wil aan het lopende debat bijdragen door sleutelelementen van de markt aan te wijzen die efficiënte mogelijkheden bieden om de flexibiliteit te vergroten en marktintegratie te bevorderen.

Auteurs CE

Sebastiaan Hers
Thijs Scholten
Robert Vergeer

Berlin, juli 2016

Refining short-term electricity markets to enhance flexibility

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Sebastiaan Hers

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14