NOx controls for shipping in EU Seas

In deze studie wordt het vermoedelijke tijdspad gepresenteerd voor invoering van een Nitrogen Emission Control Area (NECA) in de Oostzee, de Noordzee en het Kanaal alsmede een schatting van NOx-emissies op basis van deze invoeringsdatum en vergelijking hiervan met een scenario zonder Noord-Europees NECA. In een vergelijkende analyse worden alternatieve beleidsinstrumenten om de NOx-emissies van de scheepvaart te verminderen besproken, met daarbij aandacht voor de verwachte NOx-reducties en kostenramingen. De waarschijnlijke uitkomst van de NECA-onderhandelingen m.b.t. de Oostzee en Noordzee wordt ingeschat, samen met het vermoedelijke tijdspad van de meest waarschijnlijke uitkomst.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van Transport & Environment door IVL (Swedish Environmental Research Institute) en CE Delft. IVL was verantwoordelijk voor de berekening van NOx-emissies in de EU-wateren en voor beschrijving van de technische parameters en verwachte kosten van de onderzochte reductie-opties, CE Delft voor de geopolitieke analyses en de kosten-batenanalyse.

Auteurs CE

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Stockholm, juni 2016

NOx controls for shipping in EU Seas

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Jasper Faber

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14