Consideration of the role of speed limiters in light commercial vehicle CO2 regulation

Het doel van dit onderzoek is om informatie te verzamelen over de markt voor snelheidsbegrenzers (zowel traditionele als meer geavanceerde ISA-systemen) en het potentieel ervan te verkennen om CO2-uitstoot te verminderen. De studie richt zich niet alleen op de traditionele snelheidsbegrenzers maar ook op de meer geavanceerde ‘Intelligent Speed Adaptation’ (ISA)-systemen voor nieuwe lichte commerciële voertuigen (LCVs).

In het onderzoek is de huidige situatie in kaart gebracht ten aanzien van kosten en handhaving (op basis van voertuigbrochures en ‘mystery shopping’) en de huidige markt (interviews, data analyse en een enquête onder de belanghebbenden en de lidstaten). Daarnaast is aandacht besteed aan de concurrentiepositie van lichte commerciële voertuigen ten opzichte van zware commerciële voertuigen (HDVs). Verder evalueert het rapport met behulp van modellering de effecten van de uitvoering van snelheidsbegrenzers op verkeersveiligheid en luchtverontreinigende emissies. Tenslotte komen beleidsopties voor de toepassing van snelheidsbegrenzers aan bod. Hierbij zijn ook internationale ervaringen in kaart gebracht.

De studie is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie door CE Delft, Transport & Mobility Leuven en TNO.

Auteurs CE

Huib van Essen
Maarten t Hoen

Brussels, maart 2016

Consideration of the role of speed limiters in light commercial vehicle CO2 regulation

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Huib van Essen

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14