Benchmark 3 kV tractievoeding

Een vergelijking van (kosten)effectiviteit van 3 kV tractievoeding en andere energiemaatregelen

Om hoogfrequent gebruik van het spoornetwerk mogelijk te maken willen de NS en ProRail de netspanning verhogen van 1,5 kV naar 3 kV. Deze maatregel draagt ook bij aan een duurzamer spoor, doordat de energieverliezen in de bovenleiding verlaagd kunnen worden en de efficiëntie van het hergebruik van teruggewonnen remenergie kan worden verhoogd.

In deze studie heeft CE Delft, in opdracht van ProRail, de milieu/energiewinst van een overstap naar 3 kV vergeleken met de winst die behaald wordt bij andere mogelijke energiemaatregelen, variërend van investeringen in windmolens tot het verhogen van de bijmenging van biobrandstoffen. Naast een vergelijking van de effectiviteit (reductie in Mton CO2) van de verschillende maatregelen, is ook gekeken naar hoe de maatregelen zich verhouden in termen van kosteneffectiviteit (euro’s per ton vermeden CO2).

Uit onze studie blijkt dat een overstap naar 3 kV een zeer kosteneffectieve maatregel is om de CO2-uitstoot te verminderen. De maatregel levert een CO2-reductie van 15% van de emissies van het spoorvervoer op. Hoewel hiermee het spoorvervoer verder vergroend kan worden, is de bijdrage van deze maatregel aan de gewenste totale CO2-reductie in Nederland beperkt. Dit is het gevolg van het feit dat de spoorsector slechts een zeer beperkt aandeel heeft in de totale CO2-emissies in Nederland, waardoor ook de bijdrage aan de totale CO2-reductie vanuit deze sector beperkt zal zijn.

Auteurs CE

Anouk van Grinsven
Arno Schroten
Geert Warringa

Delft, juli 2016

Benchmark 3 kV tractievoeding

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Arno Schroten

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14