Ambitie 2030. Visie op de verduurzaming van het Zeeuwse industrieel logistieke complex met concrete doelen

Ambitie 2030 is een visie op een duurzame toekomst voor het Zeeuwse industrieel logistieke complex. Hierin komen ambities van milieubeweging, bedrijven en overheid samen met concrete doelstellingen op het gebied van:
  • Economie
  • Lucht en waterkwaliteit
  • Transport en verbindingen
  • Ruimte voor natuur
  • Circulair en biobased
  • Klimaatverandering en energie
Voor alle thema’s zijn een aantal concrete key performance indicators vastgesteld die het mogelijk maken de ontwikkelingen goed te volgen. CE Delft heeft het proces van onderhandeling en het opstellen van het convenant inhoudelijk begeleid.

De afspraken zijn ook in dit filmpje toegelicht:

Auteurs CE

Geert Bergsma
Marit van Lieshout

Delft, oktober 2016

Ambitie 2030

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14