Van belastingvrijgestelde auto’s. Milieu-impact en opties om die te verminderen

Er zijn in Nederland ruim 50.000 auto’s die zijn vrijgesteld van belasting. Het gaat daarbij om taxi’s maar ook om overheidsvoertuigen zoals politieauto’s, brandweerauto’s en defensievoertuigen. Doordat voor deze auto’s geen aanschafbelasting (BPM) en wegenbelasting (MRB) hoeft te worden betaald, wordt het aantrekkelijk om te kiezen voor dieseluitvoeringen. Aangezien dieselvoertuigen beduidend meer stikstofoxiden (NOx) uitstoten dan benzine- en (semi-) elektrische auto’s zijn de belastingvrijstellingen en daaruit volgende voorkeur voor dieselauto’s schadelijk voor het milieu.
In dit rapport zijn de milieueffecten en maatschappelijke kosten als gevolg van de belastingvrijstellingen in kaart gebracht en worden enkele oplossingsrichtingen voor beleid aangedragen.

Auteurs CE

Anco Hoen

Delft, oktober 2016

Van belastingvrijgestelde auto’s. Milieu-impact en opties om die te verminderen

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Anco Hoen

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14