Analyse bibliographique des travaux Français et Européens

Le coût social des pollutions sonores

In deze studie heeft CE Delft ondersteuning geboden aan EY France bij de bepaling van de totale maatschappelijke kosten van geluid in Frankrijk. Deze ondersteuning bestond uit het adviseren over de te hanteren waarderingskentallen voor de kosten geluid. Daartoe heeft CE Delft een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd naar deze waarderingskentallen, wat heeft geresulteerd in een state-of-the-art overzicht van waarderingsmethoden en –kentallen voor (verkeers)geluid in Europa.

Met behulp van de waarderingskentallen zijn de maatschappelijke kosten van geluid in Frankrijk ingeschat op € 57 miljard per jaar. Een belangrijk deel hiervan is afkomstig van verkeer (ca. € 21 miljard), maar ook geluid op het werk, op school en van buren leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten. Het gaat hierbij wel om een grove inschatting van de maatschappelijke kosten; door onzekerheden over het aantal geluidgehinderde personen en de waardering van de verschillende effecten van geluid (vooral met betrekking tot geluid op het werk, op school en van buren) kent ook de inschatting van de totale maatschappelijke kosten van geluid een aanzienlijke mate van onzekerheid.

Auteurs CE

Matthijs Otten
Arno Schroten

Parijs, mei 2016

Analyse bibliographique des travaux Français et Européens

Étude réalisée pour le compte du CNB et de l'ADEME par EY (anciennement Ernst & Young)

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14