Socialisatie van netkosten van warmtenetten

Gevolgen voor lasten huishoudens en economische argumenten

In de gas- en elektriciteitsmarkt worden netkosten toegerekend aan alle aangeslotenen op de energienetten (gesocialiseerd). Hierdoor zijn er nauwelijks verschillen in nettarieven die worden betaald door gebruikers in verschillende regio’s. In de warmtemarkt worden de netkosten grotendeels gedragen door de warmtegebruiker, met een maximum dat is gebaseerd op de gasprijs. Bij warmtelevering maken de netwerkkosten een groter aandeel (70%) uit dan bij verwarmen met gas. In de huidige situatie hebben leveranciers van stadswarmte soms moeite een business case rond te krijgen op basis van de wettelijk vastgelegde tarieven.

Deze studie laat zien dat de wijze van toerekening van de warmtenetkosten in belangrijke mate de business case en warmtetarieven bepalen. Een andere wijze van toerekening levert een financiële besparing op voor afnemers en/of warmteaanbieders op. Daarmee kan het aantrekkelijker worden gemaakt om over te stappen van gas op warmte. Door een meer vergelijkbare toerekening van netkosten ontstaat een gelijk speelveld in de keuzes over een lokale duurzame energievoorziening.

De effecten van het socialiseren van de warmtenetten in Zuid-Holland en de MRA zijn berekend in drie varianten. De eerste twee varianten beschrijven een toerekening waarbij de gebruikers van gas- en elektriciteitsnetten meebetalen aan warmte (en andersom). In de derde variant worden warmtenetkosten alleen aan de warmteaansluitingen toegerekend. Deze variant gaat uit van ruim 2 mln. warmteaansluitingen. Deze variant biedt de mogelijkheid om met langere afschrijvingstermijnen en lagere kapitaalvergoedingen te werken. In alle drie de varianten ontstaat een betere business case voor warmtenetten.

Deze verkenning is opgesteld in opdracht van de Amsterdam Economic Board (Amec) en het Programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland en gaat over de effecten van het socialiseren van de kosten van de twee warmtenetten die gepland zijn.

Auteurs CE

Martijn Blom

Delft, maart 2017

Socialiseren van netkosten van warmtenetten
Presentatie Martijn Blom

Contactpersoon: Martijn Blom

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14