LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek

LCA uitgevoerd als onderdeel van de toets conform CE-afwegingskader

Deze rapportage is door CE Delft en Sevenster Environmental opgesteld in het kader van de herevaluatie van de injectievergunning voor productiewater van oliewinning in het Schoonebeeker olieveld. De in dit rapport beschreven levenscyclusanalyse (LCA) is uitgevoerd conform de in het MER LAP-vastgelegde LCA-methodiek. De LCA is onderdeel van een bredere evaluatie aan de hand van het afwegingskader voor waterinjectie in de diepe ondergrond (‘CE-afwegingsmethodiek’, zie Figuur 2). De bredere evaluatie, inclusief kosten en risico’s voor lange en korte termijn, is beschreven in het door Royal HaskoningDHV opgesteld rapport.

Het rapport is ook beschikbaar op de website van NAM onder de titel: Eindrapport met samenvatting Herafweging Verwerking Productiewater Schoonebeek - December 2016. (let op: groot bestand, 750 pagina's)

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, december 2016

LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Harry Croezen

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14