MKEA zon-PV en wind op land

Vergelijking kosten en maatschappelijke effecten

Zon-PV en wind op land zijn beide belangrijke technieken in de energietransitie. Voor zowel zon-PV als wind op land is de voorspelling dat de kostprijs in de toekomst zal dalen door innovaties en leereffecten. De Tweede Kamer heeft de Regering verzocht om de maatschappelijke kosten en baten van beide technieken te vergelijken (De motie Smaling C.S., Tweede Kamer, 2016), op basis van huidige en te verwachte ontwikkelingen.

CE Delft en ECN hebben in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een maatschappelijke kosteneffectiviteitsanalyse (MKEA) uitgevoerd. Hierin worden de maatschappelijke effecten van beide technieken in kaart gebracht en vergeleken voor zover ze verschillen tussen de beide technieken. Op die manier kan een maatschappelijke afweging worden gemaakt. De effecten worden zoveel mogelijk in geld uitgedrukt, zodat deze onderling goed vergelijkbaar zijn.

Auteurs CE

Martijn Blom
Robert Vergeer
Geert Warringa

Delft, december 2016

MKEA zon-PV en wind op land

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Geert Warringa

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14