Uitbreiding publieke laadinfrastructuur tot 2020

Inschatting van het aantal benodigde publieke laadpalen voor elektrische auto's

Voor het stimuleren van de groei van elektrisch rijden is de uitrol van een goede laadinfrastructuur van groot belang. Publieke laadpunten spelen daarbij (naast private, semi-publieke en snellaadpunten) een belangrijke rol. Het aantal publieke laadpunten is de afgelopen tijd flink toegenomen. Een belangrijke vraag is echter hoeveel publieke laadpunten er tot 2020 bij zullen moeten komen om aan de vraag van het groeiend aantal elektrische auto’s te kunnen voldoen. Een tweede vraag is of deze laadpunten de toename van het aantal elektrische auto’s ‘automatisch’ volgt omdat marktpartijen daar een goede boterham mee kunnen verdienen, of dat er nog geen sluitende businesscase bestaat. In dit rapport geven we een antwoord op deze beide vragen. Deze aantallen zijn berekend met het model CELINE. Met dit rekenmodel kan op basis van een aantal aannames zoals het aantal voertuigen, de elektrische rijafstand en de verdeling van laden over de verschillende laadvormen (thuis, semi-publiek, snelladen), bottom-up de laadbehoefte worden berekend.

Auteurs CE

Maarten Afman
Anouk van Grinsven
Anco Hoen

Delft, februari 2017

Uitbreiding publieke laadinfrastructuur tot 2020

Contactpersoon:  Anco Hoen

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14