Een drempel voor het milieu?

Milieueffecten van infrastructurele maatregelen gericht op verbetering van de verkeersveiligheid

Het doel van verkeersdrempels en andere infrastructurele aanpassingen om de snelheid van het verkeer af te remmen is het vergroten van de verkeersveiligheid. Een dergelijke aanpassing heeft echter ook een effect op de milieubelasting door het verkeer. In opdracht van NoordNed Personenvervoer heeft CE een analyse uitgevoerd naar de verwachte effecten van verkeersdrempels op: lokale luchtkwaliteit, brandstofverbruik, CO2-emissies, geluidsbelasting en trillingen. Een verlaging van de snelheden met een verkeersdrempel kan met name een negatief effect hebben op de lokale luchtkwaliteit. Vanuit het oogpunt van het milieu gaat de voorkeur uit naar alternatieve snelheidsremmende maatregelen, die wel leiden tot een lagere gemiddelde snelheid, maar snelheidsschommelingen beperken.

Delft, januari 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14