Carbon sequestration in soils and vegetation in PEF analyses, credible carbon credits?

Op verzoek van Vinventions hebben CE Delft en Sevenster Environmental het eindconcept van de ‘Product Environmental Footprint Category Rules’ (PEFCR) voor wijn (versie 04) beoordeeld met betrekking tot één specifiek aspect: de voorgeschreven opname van biologisch-koolstofopslag in bodem en vegetatie als aanvullende informatie in PEF-rapporten voor wijn en de methodologie die gebruikt dient te worden om de hoeveelheid opgeslagen koolstof vast te stellen.

Wij concluderen dat deze methodologie op diverse punten tekort schiet, met betrekking tot zowel de LCA-methodologie als de regels voor wetenschappelijke berekeningen die in het rapport worden vastgelegd:
  • Tijdelijke koolstofopslag in vegetatie kan niet in het PEF worden opgenomen, zelfs niet onder ‘aanvullende informatie’. Het dient daarom uit het PEFCFR te worden weggelaten.
  • Voor koolstofopslag dient een duidelijke tijdgrens tussen tijdelijke en permenante opslag gedefinieerd te worden die representatief en uniform is voor alle productcategorieën binnen het PEF-beleid.
  • In het concept-PEFCR is toewijzing op onvolkomen wijze uitgewerkt.
  • De voorgeschreven rekenmethode op basis van het Hénin-Dupuis-model wordt niet onderbouwd, is met diverse fouten opgenomen, is onvolledig (zonder ‘land management factor P’, erosie) en is opgenomen zonder toereikende aanwijzingen met betrekking tot achtergrondinformatie en ijking.
  • De twee andere methoden die voor berekening van koolstofopslag in bodem en vegetatie worden voorgeschreven zijn betekenisloos en foutief, omdat het vraagstuk tijdsbestek op onbevredigende wijze wordt behandeld.

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, november 2016

Carbon sequestration in soils and vegetation in PEF analyses, credible carbon credits?

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij  Harry Croezen

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14