Duurzaamheid Haarlemmermeer

Evaluatie van effectiviteit en doelmatigheid

De gemeente Haarlemmermeer heeft in haar collegeprogramma 2014-2018 een prominente plek ingeruimd voor het thema duurzaamheid. Dit is uitgewerkt in het programma Duurzaam 2015-2018, waarin stapsgewijs de transitie naar een circulaire toekomst is beschreven. Vanuit meerdere fracties heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente (RKC) het verzoek gekregen een onderzoek uit te voeren naar duurzaamheid. Voorliggend rapport is op verzoek van en intensief begeleid door de RKC. Vraagstelling is of de randvoorwaarden aanwezig zijn om de duurzaamheidsdoelen te behalen en of de raad van de gemeente Haarlemmermeer hierin zijn kaderstellende en controlerende rol vervult. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een overzicht op hoofdlijnen gemaakt van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer en is ingezoomd op de thema’s afval, grondstoffen en energie.

Auteurs CE

Maarten Afman
Martijn Blom
Geert Warringa
Lonneke Wielders

Delft, april 2017

Duurzaamheid Haarlemmermeer

Contactpersoon: Geert Warringa 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14