Effect van de CO2-prestatieladder op de GvO-markt

SKAO, de exploitant van de CO2-prestatieladder, die sinds 2009 van kracht is, wil graag weten hoe groot de invloed is van de CO2-prestatieladder op de markt voor GvO's. Om dit te kunnen onderzoeken hebben we een analyse gemaakt op basis van de jaarlijkse rapportages van Certiq, en we hebben informatie over de prijs van GvO’s uitgevraagd in de markt door gericht relevante marktpartijen te bevragen. Daarnaast hebben we een enquête onder de CO2-prestatieladderbedrijven uitgezet.

Auteurs CE

Maarten Afman
Lonneke Wielders

Delft, december 2016

Effect van de CO2-prestatieladder op de GvO-markt

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Lonneke Wielders

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14