Quickscan impacts implementatie ILUC-richtlijn

Natuur & Milieu wil de Kamerleden informeren over de mogelijke consequenties van de verschillende implementatie-opties van de ILUC-richtlijn (EU, 2015). Daarom is CE Delft gevraagd de verschillende scenario’s die het afgelopen jaar in Kamerbrieven zijn gepubliceerd en het recente wetsvoorstel door te rekenen en onderling te vergelijken.

Het doel van deze notitie is dan ook om voor elk van deze implementatie-opties inzicht te geven in:
  • De mogelijke volumes aan hernieuwbare energie en de bijdrage van deze volumes aan de verschillende beleidsdoelen.
  • De effecten op de CO2-emissies, inclusief ILUC (indirect land-use change) emissies.
  • De impact op marktzekerheid.
  • De continuïteit van het beleid met het oog op het beleid na 2020.

Hierbij wordt steeds uitgegaan van de volgende drie groepen biobrandstoffen:

  • Conventionele biobrandstoffen: biobrandstoffen uit gewassen, zoals koolzaad of suikerbiet. Deze vallen onder de cap.
  • Geavanceerde biobrandstoffen: biobrandstoffen uit afval en residuen, die momenteel nog dubbel mogen tellen (Lijst A Bijlage IX van de ILUC-richtlijn) (Lijst B Bijlage IX van de ILUC-richtlijn) (EU, 2015).
  • Meest geavanceerde biobrandstoffen: biobrandstoffen uit bijv. cellulose. (Lijst A Bijlage IX van de ILUC-richtlijn) (EU, 2015).

Auteurs CE

Anouk van Grinsven
Bettina Kampman

Delft, september 2017

Quickscan impacts implementatie ILUC-richtlijn

Meer informatie: Anouk van Grinsven

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14