Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Eindhoven

Aanbeveling voor effectief en efficiënt beleid

Duurzaamheid maakt steeds meer een standaard onderdeel uit van het beleid van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven ambieert namelijk een leefbare en aantrekkelijke stad te zijn op het gebied van wonen, werken en recreëren voor bewoners en bezoekers. De Rekenkamercommissie (RKC) vraagt zich af wat de maatschappelijke effecten zijn van het beleid en of de uitvoering van de voornemens verloopt. Zij heeft CE Delft daarom gevraagd om een feitenrapportage op te stellen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eindhoven. 

 
Het doel van de evaluatie is om inzicht te geven in de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid van het Eindhovense duurzaamheidsbeleid en beoogt mogelijke richtingen van verbetering te identificeren. Het onderzoek is uitgevoerd op basis een uitgebreide dossierstudie van de beleidsdocumenten in de gemeente Eindhoven, verschillende interviews met betrokken beleidsambtenaren en de brede expertise van CE Delft in het duurzaamheidsbeleid. 

Auteurs CE

Martijn Blom
Jasper Schilling

Delft, september 2017

Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Eindhoven

Meer informatie: Martijn Blom

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14