Economische hoogwaardigheid recycling

Dit onderzoek uitgevoerd door CE Delft en Rebel is gericht op economische hoogwaardigheid en aanvullend op het eerder uitgevoerde onderzoek waarbij Planet centraal stond. We hebben gewerkt aan het duiden hiervan en het ontwikkelen van een ecnomische indicator voor de beleidsformule ontwikkeld in het project hoogwaardige recycling

We hebben onderzoek gedaan naar twee economische begrippen die recht zouden kunnen doen aan economische hoogwaardige recycling:
  1. De marktwaarderatio van recyclaat versus maagdelijke grondstoffen.
  2. De rentabiliteitsratio die aangeeft in hoeverre het gebruik van recyclaat i.p.v. virgin grondstoffen wel of niet economisch rendabel is.
Hoofdconclusie is dat de rentabiliteitsratio een goede aanvulling kan zijn op de eerdere ontwikkeld beleidsformule voor hoogwaardige recycling. Dit rapport is een aanvulling op het project Hoogwaardige recycling gevat in een beleidsformule en een multicyclus-LCA-methodiek.

Meer informatie over dit project en vervolgwerkzaamheden vindt u op deze webpagina van RWS.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Geert Warringa

Delft, juli 2016

Economische hoogwaardigheid recycling

Meer informatie over deze studie is verkrijgbaar bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14