Towards addressing aviations non-CO2 climate impacts

De luchtvaart heeft diverse impacts op het klimaat. Hoewel de EU en ICAO nu de eerste stappen hebben gezet om de impact van de CO2-emissies aan te pakken, blijven de overige impacts voorlopig buiten schot. In deze memo wordt betoogd dat deze zouden moeten worden aangepakt conform reeds geïmplementeerd Europees beleid en ook op basis van het voorzorgsprincipe. Wat betreft stralingsforcering wordt geschat dat de niet-CO2-gerelateerde klimaatimpacts van de luchtvaart ongeveer tweemaal zo groot zijn als de impacts van CO2-emissies. Met andere woorden, het cumulatieve effect van deze andere impacts op het huidige klimaat is ongeveer even groot als het cumulatieve effect van de CO2-emissies van de luchtvaart.

Auteurs CE

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Delft, mei 2017

Towards addressing aviations non-CO2 climate impacts

Meer informatie: Jasper Faber  

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14