Estimated Index Values of Ships 2009-2016

Analysis of the Design Efficiency of Ships that have Entered the Fleet since 2009

Deze studie analyseert de ontwikkeling van de ontwerpefficiëntie van schepen die tussen 2009 en 2016 in de vloot zijn opgenomen. Omdat deze EEDI alleen in een praktijkproef op zee kan worden vastgesteld, wordt in deze studie een vereenvoudigde versie gebruikt: de Estimated Index Value (EIV). De EIV kan worden berekend op basis van openbaar beschikbare informatie, en de EIV’s van schepen die tussen 1999 en 2008 aan de vloot zijn toegevoegd zijn gebruikt om referentiewaarden te berekenen. De EIV is gemiddeld hoger dan de EEDI, waardoor schepen qua brandstofgebruik over het algemeen efficiënter dan door de EIV wordt gesuggereerd. Uit deze studie blijkt dat op basis van een analyse van EIV’s de gemiddelde ontwerpefficiëntie van nieuwe schepen in recente jaren is verbeterd. Deze verbeteringen lijken echter in 2016 te zijn gestopt. In 2016 was de gemiddelde ontwerpefficiëntie van nieuwe bulk carriers, tankers en gas carriers slechter dan in 2015. Het percentage schepen dat onder de referentielijn presteerde en het percentage dat voldeed aan of beter presteerde dan de Fase 1-, Fase 2- of Fase 3-EEDI-normen was ook minder in 2016. De ontwerpefficiëntie van containerschepen en general cargo-carriers bleef in 2016 min of meer dezelfde als in 2015.

Auteurs CE

Jasper Faber
Maarten t Hoen

Delft, mei 2017

Estimated Index Values of Ships 2009-2016

Contactpersoon: Jasper Faber

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14