Summary: LCA REnescience

Comparison of wet and dry post-consumer municipal waste seperation

In deze Levenscyclusanalyse (LCA) zijn verschillende nascheidingstechnieken voor huishoudelijk restafval met elkaar vergeleken. Het doel van de studie was om de REnescience-technologie te vergelijken met droge nascheiding en verbranding (inclusief metaalterugwinning). Deze LCA geeft inzicht in de potentiële milieu-impact van de technieken en bespreekt mogelijke verbetermogelijkheden. De studie richt zich op afvalverwerking in de gemeenten Eindhoven en ’s-Hertogenbosch in 2017/2018.

Alle verwerkingsmethoden hebben een netto milieuvoordeel, als de milieu-impact uitgedrukt wordt in de ReCiPe single score. In vergelijking met droge nascheiding heeft de REnescience-technologie een hogere kunststofterugwinning, hogere biogasproductie, en wordt er meer CO2 afgevangen. Aan de andere kant gebruikt de technologie meer externe elektriciteit en warmte, en zijn er enzymen nodig in het proces. Gecombineerd leiden deze aspecten ertoe dat het netto milieuvoordeel van de REnescience-technologie te vergelijken is, of hoger is dan droge nascheiding.


Deze samenvatting is gebaseerd op een uitgebreid, vertrouwelijk, LCA-rapport

Auteurs CE

Geert Bergsma
Sanne Nusselder
Ingrid Odegard

Delft, mei 2017

LCA REnescience

Contactpersoon: Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14