Fietsbeleid beloond

Korte afstanden leggen we allemaal regelmatig af: we gaan naar de supermarkt, het station of de sportvereniging. Voor deze korte verplaatsingen gebruiken we vaak de fiets of de auto. Ten opzichte van de auto biedt de fiets vele voordelen, zo is fietsen goedkoper, milieuvriendelijker en gezonder. Fietsbeleid wordt voornamelijk door gemeenten uitgevoerd. Niet alle gemeenten zijn daar echter even voortvarend in. Met behulp van een bonussysteem zou de rijksoverheid gemeenten kunnen prikkelen tot het voeren van een goed fietsbeleid. CE heeft een verkennende studie uitgevoerd naar de opzet, potentie en haalbaarheid van een dergelijk bonussysteem. Voor de onderdelen van het bonussysteem zelf zijn de mogelijkheden voor de beoordeling en ranking van gemeentelijk fietsbeleid verkend, alsook de vormgeving van de bonus zelf. Daarnaast zijn succesfactoren uit het Masterplan Fiets geïdentificeerd, ervaringen met een eerder bonussysteem in het verkeersbeleid (de “Actie –25%”) beschreven, en mogelijkheden voor aansluiting op bestaande beoordelingsmethoden (de “Fietsbalans” van de Fietsersbond) onderzocht. Het rapport dient als discussiestuk, in de hoop (de aandacht voor) het fietsbeleid te versterken.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, november 2000

Verkennende studie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14