Policy and advice for a sustainable energy future. The Netherlands

De VROM-raad heeft eind oktober 2000 een bijeenkomst met verschillende Europese zusterorganisaties georganiseerd met als thema: Reconciling a sustainable energy future with the liberalisation and privatisation of the European energy market. Alle deelnemers waren gevraagd om een achtergronddocument te maken dat een situatieschets van hun land zou geven. CE is gevraagd om een beknopt achtergronddocument voor de Nederlandse situatie te schrijven. Hierin wordt kort ingegaan op de kenmerken van de Nederlandse energiehuishouding en op het huidige Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Daarnaast is specifiek ingegaan op de adviezen van de ver-schillende raden (Algemene Energieraad, Sociaal Economische Raad en VROM-raad) ten aanzien van de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Delft, oktober 2000

report

Dit rapport is alleen verkrijgbaar in het Engels

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14