Voorstudie naar een meetlat voor milieuprestatie van glastuinbouwlocaties

De herstructurering van de glastuinbouw zorgt ervoor dat bestaande glastuinbouwgebieden op grote schaal worden heringericht en nieuwe gebieden worden ontwikkeld. Dit brengt een unieke kans met zich mee om milieuwinst te boeken met maatregelen op gebiedsniveau. Als hulpmiddel voor het incasseren van deze milieuwinst zijn CE en CLM bezig om een meetlat te ontwikkelen voor milieuprestaties van glastuinbouwgebieden. De eerste fase van dit project, het peilen van de interesse voor de meetlat, is in juli 2000 afgerond. De geïnterviewde partijen – variërend van overheden tot marktpartijen en milieu-organisaties - waren overwegend enthousiast. De door hen geuite suggesties voor presentatievorm en milieuthema’s en gehanteerde criteria, zullen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling.

Delft, juli 2000

Deze voorfase (interessepeiling) is uitgevoerd in opdracht van Novem. Van het (niet-openbare) rapport is een openbare samenvatting beschikbaar [pdf]

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14