Charges for barges?

Preliminary study of economics incentives to reduce engine emissions from inland shipping in Europe

Deze studie richt zich mogelijkheden om via prijsbeleid in de binnenvaart emissies te reduceren, in het bijzonder NOx emissies. De studie laat zien dat het mogelijk is om via economische prikkels eigenaren van schepen te bewegen emissiereducerende technologie in te bouwen. De potentiële emissiereductie is aanzienlijk en technische maatregelen voor emissiereductie zijn relatief goedkoop ten opzichte van veel andere sectoren. Drie soorten prijsinstrumenten zijn nader onder de loep genomen: gedifferentieerde brandstofheffing, gedifferentieerde kilometerheffing en gedifferentieerde havengelden. Bij al deze instrumenten zijn de heffingen voor relatief schone schepen lager dan voor relatief vervuilende schepen. De belangrijkste obstakels voor de introductie van prijsinstrumenten vormen de bestaande wetgeving (in het bijzonder het Verdrag van Mannheim) en het op dit moment ontbreken van heffingen in de binnenvaart dan wel de lage niveaus van bestaande heffingen ten opzichte van de benodigde prikkels.

Auteurs CE

Huib van Essen
Jasper Faber

Delft, december 2004

Rapport in het Engels

Dit rapport is alleen in het Engels verkrijgbaar

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14