Weg wijzer bij knelpunten

Aanknopingspunten voor het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit

Over de luchtkwaliteit langs (snel)wegen in Nederland is momenteel (voorjaar 2005) veel te doen. Talrijke infrastructuur- en bouwprojecten liggen stil in afwachting van een oplossing voor de (dreigende) overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen op de betrokken locaties. Het Milieu en NatuurPlanbureau geeft aan dat het huidige en voorgenomen generieke milieubeleid, voor het verkeer en voor andere sectoren, op een flink aantal plaatsen onvoldoende zal blijken. Er is dus meer nodig. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is daarom onlangs met het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) gestart. Ter voorbereiding van het IPL hebben CE en KEMA al in 2003 deze studie uitgevoerd die inzicht en houvast biedt aan betrokkenen en beleidsambtenaren, nu de problemen met lokale luchtkwaliteit bijna onoverkomelijk lijken. In de studie geven we allereerst een analyse van de bijdragen van de verschillende bronnen aan de concentraties van stikstofoxiden en fijn stof rond snelwegen en de gezondheidseffecten als gevolg hiervan. De unieke gedetailleerde bronanalyse is een belangrijke eerste stap naar een gerichte aanpak van het probleem. In het tweede deel van de rapportage reiken we ca. 130 concrete maatregelen aan, die zijn gebundeld in oplossingsrichtingen en beoordeeld op hun effectiviteit, kosten en haalbaarheid. De oplossingsrichtingen bestrijken de hele keten van bron tot blootgestelde en omvatten zowel generieke maatregelen als maatregelen die lokaal effect hebben. De rapportage besluit met een bespreking van de potentie, pro’s en contra’s van de verschillende oplossingsrichtingen.

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, december 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14