Bollenteelt in beschouwing

Stakeholder onderzoek bollenteelt

De bollensector heeft voor Nederland een belangrijke economische betekenis maar ook een aantal milieubelastende kenmerken door zowel het gebruik van bestrijdingsmiddelen als het mineralengebruik. CE heeft in opdracht van de Stuurgroep Technologie Assessment, een adviesorgaan van het Ministerie van LNV - een zogenaamde stakeholder analyse in de bollensector uitgevoerd. In een 26-tal gesprekken is geïnventariseerd welke kansen en knelpunten worden gezien voor de bollensector in Nederland. De gesprekken zijn gevoerd met de branche zelf, de watersector, milieuorganisaties, provincies, vertegenwoordigers vanuit onderzoek en innovatie en met betrokkenen bij gezondheid, handhaving en toerisme in de bollensector. In de studie zijn naast de belangrijkste resultaten ook de integrale gespreksverslagen opgenomen. De knelpunten worden door vrijwel alle betrokkenen op milieugebied ervaren, waarbij de emissie van meststoffen als meest prominente problematiek wordt ervaren.

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, augustus 2004

Dit rapport is verkrijgbaar bij: Stuurgroep Technology Assessment T.a.v. Carin Rougoor p.a. CLM Postbus 62 4100 AB Culemborg tel: 0345-470700 internet: www.minlnv.nl ISBN: 90-5634-191-x Klik hier voor het downloaden van het persbericht: Mineralen probleem voor toekomst bollensector.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14