Bron van inspiratie

De bijdragen van het snelwegverkeer aan de emissies en concentraties NO2 en PM10

De auto van nu is ca. 10 maal schoner dan die van 15 jaar geleden. Een effectief wapen in de strijd tegen de slechte luchtkwaliteit is daarom het stimuleren van een zo groot mogelijk aandeel schone, moderne auto’s in de verkeersstroom. In deze studie laten we zien wat de bijdrage is van het lokale snelwegverkeer en achtergrondbronnen aan de concentraties van NO2 en PM10 op negen locaties langs snelwegen, onderverdeeld naar de verschillende voertuigcategorieën en bouwjaren. Dit is gedaan voor vier verschillende beleidsscenario’s (waaronder het Prinsjesdagpakket) en drie zichtjaren (2004, 2010 en 2015). Dit inzicht vormt een basis voor het ontwikkelen en selecteren van effectieve maatregelen die de “verborgen potentie” van het huidige wagenpark benutten. Een bron van inspiratie dus. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) dat door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van VROM.

Delft, september 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14